ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Μ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2021

Διδάγγελος Τριαντάφυλλος / Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Διαβητολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α.

Περιφάνης Βασίλειος / Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας ΑΠΘ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α.

Σαββόπουλος Χρήστος / Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Stroke Unit), Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α.

Τζιόμαλος Κωνσταντίνος / Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α.

Χατζητόλιος Απόστολος ​​/ Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α.​