Γραμματειακή Υποστήριξη Π.Μ.Σ.

Τηλ: 6955214129

Δευτέρα - Παρασκευή, 11:00 π.μ. - 14:00 μ.μ.

e-mail: diabetes-med@auth.gr