ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Υποβολή αίτησης στο ΠΜΣ

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diabetes-med@auth.gr: (με θέμα «Αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.-Ονοματεπώνυμο»).

Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιες/υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση υπογεγραμμένη -απαραιτήτως- ως pdf (αν έχει σαρωθεί σε πολύ καλή μορφή) καθώς και τα δικαιολογητικά.

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2021-2022