Συνεντεύξεις υποψηφίων 2020-2021

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες για την θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη  Διαβήτη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 έως την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom.

Κάθε υποψήφιος/α θα λάβει προσωπικό e-mail με την ώρα της συνέντευξης.  Οι ώρες θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά.