Νέα ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ, της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων, προχώρησε στη
δημιουργία νέας ιστοσελίδας με ενημερωμένο και συνεχώς επικαιροποιούμενο
περιεχόμενο, προσβάσιμο από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Η νέα ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης είναι:

http://career.auth.gr