Δημοσίευση Ερευνητικής Εργασίας από την Επιστημονική Ομάδα του ΠΜΣ

Τον Οκτώβριο του 2020 δημοσιεύτηκε ερευνητική εργασία για την Διαβητική Νευροπάθεια από την επιστημονική ομάδα του ΠΜΣ υπό τον επιβλέποντα Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας-Διαβητολογίας Τριαντάφυλλο Διδάγγελο, στο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Nutrients (impact factor: 4.546) με τίτλο : Efficacy and Safety of the Combination of Superoxide Dismutase, Alpha Lipoic Acid, Vitamin B12, and Carnitine for 12 Months in Patients with Diabetic Neuropathy. Το κείμενο full text είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση :https://www.mdpi.com/2072-6643/12/11/3254