Αποτελέσματα επιλογής εισακτέων Δεύτερου Κύκλου Π.Μ.Σ. 2020-2021

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην υπ’.αριθμ. 6/22.09.2020 συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του Π.Μ.Σ. "Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη" στο Δεύτερο Κύκλο Σπουδών 2020-2021 ως ακολούθως:

 Αποτελέσματα επιλογής εισακτέων για το Π.Μ.Σ. "Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη" (Με κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ)