Έναρξη μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα Β’ Εξαμήνου της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη», θα ξεκινήσουν το Σάββατο 9 Μαϊου 2020 με χρήση λογισμικού τηλεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της πρόληψης της διασποράς του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2.
Η διαδικτυακή διδασκαλία θα διεξάγεται με το πρόγραμμα Skype for Business, για τη χρήση του οποίου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες εδώ.
Η ενημέρωση για το σύνδεσμο (link) των τηλεδιασκέψεων καθώς και για το πρόγραμμα των μαθημάτων παρέχονται στα ιδρυματικά e-mail μέσω της Γραμματείας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική ενώ σας επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλώ απευθυνθείτε στη Γραμματεία:
diabetes-med@auth.gr.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ


Τριαντάφυλλος Διδάγγελος
Aναπλ. Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας ΑΠΘ