Αναγνωστής Παναγιώτης

Άντζα Χριστίνα

Αντωνίτσης Πολυχρόνης

Άρσος Γεώργιος

Βέβες Αριστείδης

Γεώργα Σταματία

Γιαννουλάκη Παρθένα

Διδάγγελος Τριαντάφυλλος

Εμμανουηλίδου Ευφροσύνη

Ζιάκας Αντώνιος

Ζωγράφου Ιωάννα

Καϊάφα Γεωργία

Κανταρτζής Κωνσταντίνος

Καραμάνος Δημήτριος

Καραμήτσος Θεοδώρος

Καρλάφτη Ελένη

Κοντονίνας Ζήσης

Λιακόπουλος Βασίλειος

Μαργαριτίδης Χαράλαμπος

Μπακατσέλος Σπυρίδων

Μωραλίδης Ευστράτιος - Ιορδάνης

Περιφάνης Βασίλειος

Σαββόπουλος Χρήστος

Στεργίου Ιωάννης

Τέγος Θωμάς

Τοπούζης Φώτιος

Χατζητόλιος Απόστολος

Χουρδάκης Μιχαήλ

Χριστοφορίδης Αθανάσιος

Φωτιάδου Έλενα