ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2η Επιστημονική Εκδήλωση «Επίκαιρα θέματα στον Σακχαρώδη Διαβήτη. Θεραπευτική αντιμετώπιση με την νεότερη τεχνολογία – αντλίες, ινσουλίνη, συστήματα καταγραφής γλυκόζης»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Επιστημονική Εκδήλωση «Επίκαιρα θέματα στον Σακχαρώδη Διαβήτη. Θεραπευτική αντιμετώπιση με την νεότερη τεχνολογία – αντλίες, ινσουλίνη, συστήματα καταγραφής γλυκόζης».

Κατά την διάρκεια της Εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και διακρίθηκαν οι μεταπτυχιακές εργασίες 3 φοιτητών/αποφοίτων του ΠΜΣ, στους οποίους απονεμήθηκε χρηματική υποτροφία ύψους 200 ευρώ στον καθένα.

Πιο συγκεκριμένα, οι κ.κ.

1. Ε. Μανδαλάκη
2. Χ. Νείλα
3. Ζ. Κοντονίνας

Στο τέλος, πραγματοποιήθηκε και η αναγόρευση του του Καθηγητή S.Tesfaye ως επίτιμου Διδάκτορα της Ιατρικής ΑΠΘ