Για να δείτε το Φ.Ε.Κ. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη” επιλέξτε εδώ