ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη»

Οι υποψήφιες/οι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: diabetes-med@auth.gr: (με θέμα «Αίτηση εισαγωγής
στο Π.Μ.Σ.-Ονοματεπώνυμο»), έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2023.

ParatasiDilosewn23.pdf