Γραμματειακή Υποστήριξη Π.Μ.Σ.

Ζεμπερίδου Μαρία

Τηλ: 6955214129

Δευτέρα – Παρασκευή, 12:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.

e-mail: diabetes-med@auth.gr