Αγαπητές/Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Α.Χ.Ε.Π.Α» οργανώνουν και λειτουργούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» γίνεται λεπτομερής και αναλυτική αναφορά και συζήτηση για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τον Σακχαρώδη Διαβήτη και ειδικότερα για την παθοφυσιολογία, τις μικροαγγειοπαθητικές επιπλοκές, την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων, δυσρύθμιστων ατόμων με Σ.Δ., την εκπαίδευση στην κατάστρωση διαιτολογίων και στην εφαρμογή τους, καθώς επίσης και για όλα τα φάρμακα, τύπους ινσουλινών, και για τις νεότερες εφαρμογές της τεχνολογίας με τη χρήση των αντλιών ινσουλίνης και των αισθητήρων γλυκόζης. Στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν και αναπτύσσουν τα θέματα, διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών στην καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση όλων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Με τιμή

Ο  Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Τριαντάφυλλος Διδάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας – Διαβητολογίας

Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.