Α΄ εξάμηνο (μαθήματα υποχρεωτικά)

1. Ταξινόμηση- Διάγνωση- Μεταβολισμός- Αιτιοπαθογένεια Σακχαρώδη Διαβήτη. 7,5 ECTS

2. Δίαιτα και Άσκηση στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 7,5 ECTS

3. Ειδικές Μικροαγγειοπαθητικές Επιπλοκές και Οξείες καταστάσεις στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 7,5 ECTS

4. Ερευνητική Μεθοδολογία στις Επιστήμες Υγείας. 7,5 ECTS

Σύνολο μονάδων εξαμήνου 30 ECTS