Β΄ εξάμηνο (μαθήματα υποχρεωτικά)

1. Χρόνιες επιπλοκές στον Σακχαρώδη Διαβήτη 10 ECTS

2.Θεραπεία Σακχαρώδη Διαβήτη – Νέα Τεχνολογία. 10 ECTS

3.Ειδικές καταστάσεις στον Σακχαρώδη Διαβήτη. 10 ECTS

Σύνολο μονάδων εξαμήνου 30 ECTS