ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοσίευση Ερευνητικής Εργασίας από την Επιστημονική Ομάδα του ΠΜΣ

Τον Ιανουάριο 2021 δημοσιεύτηκε επιστημονική εργασία για μια διπλά τυφλή μελέτη πάνω στην Διαβητική Νευροπάθεια από την επιστημονική ομάδα του ΠΜΣ, και επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας και Διαβητολογίας Τριαντάφυλλο Διδάγγελο, με τίτλο: Vitamin B12 Supplementation in Diabetic Neuropathy: A 1-Year, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial στο επιστημονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Nutrients (impact factor: 4.546). Το πλήρες κείμενο της δημοσίευσης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/395